DDDN

Het is vandaag 23 april 2018

DDDN Plantool voor huis-aan-huiswerving

Vereniging DDDN heeft in 2012 deze PlanTool ontwikkeld. Dit wereldwijd unieke systeem zorgt er voor dat de donateurwerving goed over hele Nederland wordt gespreid en voorkomt onnodige irritatie aan de voordeur. Er kan niet vaker dan eens per maand door een lid van de Vereniging ergens worden aangebeld voor een goed doel. Voor een gemiddeld huisgezin betekent dit dat een bewoner niet vaker dan twee of drie keer per jaar iemand aan de voordeur ziet. De DDDN PlanTool zorgt ervoor dat mensen donateur willen blijven worden van een goed doel via direct dialogue. 

Transparantie en zelfregulering

DDDN werkt op dit moment met een applicatie die de manier waarop leden hun werk voor goede doelen doen transparant maakt voor particulieren en overheden. De planning voor de door-to-door werving wordt op elkaar afgestemd. Zo wordt voorkomen dat bij een bepaalde voordeur te kort achteraan wordt aangebeld. En er zijn meer voordelen. Particulieren willen soms weten of diegene die bij hen aanbelt daadwerkelijk werkzaam is voor het goede doel. Gemeenten willen zekerheid over de frequentie waarmee goede doelen in een gemeente donateurs werven. De landelijke overheid en consumentenorganisaties willen helderheid over hoe vaak wordt aangebeld voor een goed doel. Met dit systeem kan het werven van donateurs efficiënt over heel Nederland worden gespreid zodat iedereen geïnformeerd wordt over het werk dat goede doelen doen en overlast wordt voorkomen. De DDDN leden kunnen dit als eerste voor iedereen inzichtelijk maken. Het plansysteem is sinds 1 januari 2012 operationeel.