DDDN

Het is vandaag 19 juli 2018

Het DDDN plansysteem voor huis-aan-huiswerving

Vereniging DDDN heeft in 2012 dit plansysteem ontwikkeld. Dit plansysteem zorgt ervoor dat er niet te vaak en niet te snel achtereen kan worden aangebeld bij een voordeur voor een CBF Erkend Goed Doel*. Alle goede doelen die huis-aan-huis donateurs werven met een DDDN-partner maken gebruik van dit plansysteem. Meer dan 95% van alle goede doelen met een CBF Erkenning maken gebruik van dit plansysteem.

Door dit wereldwijd unieke plansysteem wordt de donateurwerving goed over heel Nederland gespreid en het voorkomt onnodige irritatie aan de voordeur door te vaak achtereen aanbellen. Voor een gemiddeld huisgezin betekent dit dat een bewoner niet vaker dan twee of drie keer per jaar iemand aan de voordeur ziet. Het DDDN plansysteem zorgt er op deze manier voor dat de overlast beperkt blijft en dat mensen donateur willen blijven worden van een goed doel via direct dialogue. 

Wie staat er voor mijn deur?

Sinds 2015 is Verenging DDDN in gesprek met andere organisaties met als doel het publiek, overheden en andere organisaties meer inzicht te geven in hoe goede doelen huis-aan-huis donateurs werven. Het is nu al mogelijk voor gemeenten en handhavers om mee te kijken naar waar en wanneer er ergens in Nederland donateurs voor een bepaald goed doel worden geworven. In 2018 wordt dit voor iedereen in Nederland inzichtelijk. Via een website van het CBF (www.geefgerust.nl) kan iedereen binnenkort zien of ‘het klopt’ dat er iemand voor de voordeur staat van een bepaald goed doel.

Maakt iemand zich toch zorgen dan is het mogelijk direct contact op te nemen zodat kan worden gecontroleerd of de personen die voor de deur staan inderdaad van het goede doel zijn waarvoor zij zeggen aan te bellen. Heeft u daar op dit moment een vraag over belt u dan 085-0030031 (dagelijks van 09:00-21:00 uur) of stuur een sms bericht naar hetzelfde nummer. 

Gemeente of handhaver?

Neemt u bij vragen direct contact op met 085-0030031. U kunt dan toegang krijgen tot het CBF Wervingsrooster en inzien of er een situatie is waarbij wel of juist niet dient te worden ingegrepen. 

 

* Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke toezichthouder op goede doelen. Een goed doel dat zich laat controleren kan door het CBF worden ‘erkend’. Dit betekent dat de financiën van het goede doel op orde zijn, dat het geld echt goed wordt besteed en dat er geen rare dingen gebeuren bij een CBF Erkend Goed Doel. Zie voor meer informatie www.cbf.nl