DDDN

Het is vandaag 31 oktober 2020

 

De wervingsbureaus die lid zijn van Vereniging DDDN werven donateurs voor CBF Erkende goede doelen op straat en huis-aan-huis. 

Extract maatregelen Covid-19 protocol Vereniging DDDN

» Download hier een korte samenvatting (pdf)

 'Met gezond verstand veilig de straat weer op'

Het nieuwe coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft ons leven volledig op zijn kop gezet. De impact op gezin, familie, werk, vriendenkring en vrije tijd is enorm. Dat zal voorlopig zo blijven. Ook nadat de overheid het lockdown-regime enigszins versoepelde, hebben we met elkaar de nodige richtlijnen in acht moeten nemen. Het is zowel een gezamenlijke als een individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en tegelijkertijd te kunnen doorwerken.

Vereniging DDDN sluit met deze richtlijn aan op de visie vanuit de overheid. Die is er op gericht om de lessen van afgelopen maanden goed in de praktijk te brengen, goede protocollen te volgen en zoveel mogelijk economische schade te voorkomenen banen te behouden. Dit terwijl er tegelijkertijd goed wordt gezorgd voor de veiligheid en gezondheid van alle Nederlanders.  

Voor goede doelen is het werven van nieuwe donateurs ook nu belangrijk. Voor het publiek moet duidelijk zijn dat het werven van donateurs voor CBF Erkende goede doelen op een goede en veilige manier is georganiseerd. Hieronder staan de richtlijnen die daartoe in acht worden genomen. De richtlijnen zijn gebaseerd op de stand van zaken van dit moment (oktober 2020). De richtlijnen worden aanpast indien de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Leden- en donateurswerving in de publieke ruimte is mogelijk:

o   Mits wervers de leidende principes van dit raamwerk goed naleven.

o   Mits voor werving huis-aan-huis en op straat matjes of A4 bordjes op de grond worden gelegd die fysiek afstand houden garanderen.

o   Mits ook de retail open is. Moet de retail (lokaal) sluiten dan stopt (daar) ook de werving.

o   Mits de (lokale) overheid huis-aan-huis of straatwerving niet expliciet verbiedt.

o   Tot uiterlijk 20:00 uur 'avonds. 

 

 Dit kunt u verwachten als u op straat of aan de deur wordt aangesproken

Wervers blijven minimaal op 1,5 meter afstand van de consument. Wervers gebruiken daartoe altijd de fysieke afstandhouder (zie plaatjes).

Wervers houden rekening met ouderen en kwetsbare groepen en breken het gesprek af als dat wordt gevraagd.

Wervers dragen een mondkapje als dit op die locatie van toepassing is.

Wervers overhandigen niets aan de consument, dus ook geen tablet, folder of giveaway.

Wervers volgen de methode van hun organisatie voor contactloos ondertekenen van een ingevulde lidmaatschaps- of donatieovereenkomst.

 

 Vragen en klachten

Wervers wijzen mensen op de https://www.geefgerust.nl/geef-gerust-aan-de-deur website. Daar staat het Wervingsrooster en kan een schriftelijke melding worden gedaan of vraag worden gesteld.

Wervers wijzen mensen op de Hotline die van ma t/m za van 09:00-21:00 uur bereikbaar is via 020-215 7377.

 

Twee voorbeelden van de voor alle wervers van DDDN-bureaus verplichte fysieke afstandhouders. Op straat wordt een ronde mat gebruikt.

 

 

Op de RIVM website staat wekelijks de laatste stand van zaken: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

» Download ons COVID-19 protocol (pdf)

Dit protocol is onderschreven door de volgende wervingsbureaus/organisaties. 


Emolife, SQ People, The Sales Unit
Streetwise
Pepperminds
Direct Result Marketing
XS Direct, People Marketing

 

Versie  05 mei 2020

 Complete Raamwerk voor tijdelijke aanpassingen in werkwijze Direct Dialogue Fondsenwerving in verband met de COVID-19 pandemie

 

'Wat kan wel'

 

 'Met gezond verstand veilig de straat weer op'

Het nieuwe coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft ons leven volledig op zijn kop gezet. De impact op gezin, familie, werk, vriendenkring en vrije tijd is enorm. Dat zal voorlopig zo blijven. Ook nadat de overheid het lockdown-regime enigszins versoepelde, hebben we met elkaar de nodige richtlijnen in acht moeten nemen. 

Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) (vanaf hier: de brancheorganisatie) wil voor u als leden duidelijkheid in deze coronatijd scheppen. Daarom heeft de brancheorganisatie het eerder ontwikkelde raamwerk aangepast. Op basis van dit raamwerk kan de werving blijvend plaatsvinden, zolang de overheid geen maatregelen neemt die dit onmogelijk maken. 

Vereniging DDDN is opgericht om de kwaliteit van direct dialogue donateurwerving in Nederland op een hoog niveau te houden. Dat is uiteraard ook in deze coronatijd de ambitie. Het is zowel een gezamenlijke als een individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en tegelijkertijd te kunnen doorwerken. 

Het raamwerk dat voor u ligt, is bedoeld als handvat voor direct dialogue werving (huis-aan-huis- en straatwerving) in de ‘1,5 meter maatschappij’. Aan de hand van dit beknopte raamwerk kunt u uw eigen (gespecificeerde) coronaprotocol opstellen. De richtlijnen zijn gebaseerd op de stand van zaken van dit moment (1 oktober 2020). We zullen het raamwerk aanpassen indien de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Leden- en donateurswerving in de publieke ruimte is mogelijk: 

o   Mits uw medewerkers de leidende principes van dit raamwerk goed naleven. 

o   Mits voor werving huis-aan-huis en op straat matjes of A4 bordjes op de grond worden gelegd die fysiek afstand houden garanderen.

o   Mits ook de retail open is. Moet de retail (lokaal) sluiten dan stopt (daar) ook de werving. 

o   Mits de (lokale) overheid huis-aan-huis of straatwerving niet expliciet verbiedt. 

 

 Verantwoording

De brancheorganisaties van bureaus hebben de eerste versie van dit  raamwerk (1 mei 2020) in samenwerking met Van Luyken opgesteld, dit communicatiebureau is nauw betrokken bij het corona-crisisteam  van de Veiligheidsregio Kennemerland. We volgen de adviezen  en maatregelen die het RIVM op zijn website  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 publiceert. Daarnaast  hebben we de goedgekeurde protocollen van zowel het ministerie  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als van het ministerie  van Infrastructuur en Waterstaat bestudeerd

 

 Inhoudsopgave 

·       Maatregelen om verspreiding te voorkomen

·       Gezondheid in Covid-19 tijd

·       Checklist voor leden- en donateurwervers

·       Richtlijnen voor kantoorgebruik en vervoer

·       Zorg voor naleving. 

 

 Maatregelen om verspreiding te voorkomen

Op basis van de publieksinformatie van het RIVM en de Rijksoverheid hebben we de onderstaande richtlijnen en adviezen voor direct dialogue werving opgesteld. 

Wat kan je doen om in je werkomgeving de verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 

 

 Bronaanpak

Thuiswerken als de functie het toelaat. 

Altijd en overal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

o   Dat geldt voor iedereen, bijvoorbeeld op straat, in winkels, met collega’s. 

Niet naar het werk (kantoor of op straat) bij een Covid-19 infectie van jezelf of een huisgenoot, als je verkoudheidsklachten hebt of als een huisgenoot koorts heeft. 

o   Pas weer naar het werk gaan als jij of je huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

Beperk de tijd die je met een collega doorbrengt.  

o   Een mondkapje dragen op de vestiging is verplicht. 

 

 Persoonlijke hygiëne

Was je handen:

o   20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

o   Voordat je naar buiten gaat, als je op kantoor komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.

Hoest en nies ook als je niet ziek bent altijd in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi die daarna weg.

Schud geen handen.

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 

 

 Gezondheid in coronatijd

Wat moet je doen als je klachten hebt die passen bij COVID-19? 

 

 In algemeenheid geldt: 

Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Als je 24 uur geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Heb je verkoudheidsklachten en koorts boven 38 graden Celsius: blijf thuis. Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. 

o   Heb je huisgenoten, dan mogen ook zij niet naar buiten. Een huisgenoot die geen klachten heeft, mag hooguit even een boodschap doen. 

o   Als je 24 uur geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Voor mensen in cruciale beroepen en zorgmedewerkers gelden iets andere richtlijnen; zie hiervoor de website van het RIVM.

 

 In het geval van een (verdenking van) coronabesmetting:

Medewerkers informeren meteen hun leidinggevende.

Je stopt met werken, wast en desinfecteert je handen en pakt je werkattributen veilig in of desinfecteert deze.

Je gaat naar huis

o   Raadpleeg de website van het RIVM hoe je moet handelen.

o   Pas als je aantoonbaar negatief op Covid-19 bent getest of de door RIVM gehanteerde incubatietijd thuis hebt uitgezeten, mag je weer aan de slag.

 

 Checklist voor leden- en donateurswervers

Wat heb je nodig als je in deze tijd op pad gaat om te werven?

 

 Voor vertrek 

Eigen werkkit met: eventueel door het bedrijf beschikbaar gestelde, veilige kleding; voldoende handsanitizer 70% alcohol en/of isopropylalcohol schoonmaakdoekjes; voor D2D een instructie hoe je omgaat met het op de voordeurbel drukken. 

Badgehouder voor organisatiepas/identiteitsbewijs. Badgehouder tijdens shift regelmatig desinfecteren

Voor huis-aan-huis een toepasselijke en goed zichtbare ‘afstandhouder’ (een kunststof matje van anderhalve meter lang dat altijd wordt neergelegd of een geplastificeerde A4) die wordt neergelegd voordat wordt aangebel

Voor op straat een toepasselijke en goed zichtbare ‘afstandhouder’ (een rond kunststof matje van anderhalve doorsnee lang dat altijd wordt neergelegd voordat mensen worden aangesproken). Werver en passant staan om het matje heen.

Als er een (lokale) mondkapjesplicht komt zullen wervers bij al hun activiteiten altijd een mondkapje dragen. Deze worden beschikbaar gesteld door het bureau.·       

Kies bij voorkeur wervingslocaties die je lopend of op de fiets kunt bereiken. 

 

 

 Tijdens wervingsgesprek

Blijf minimaal op 1,5 meter afstand van de consument.

Houd rekening met ouderen en kwetsbare groepen en breek het gesprek af als dat wordt gevraagd. 

Draag een mondkapje als dit op die locatie van toepassing is.

Overhandig niets aan de consument, dus ook geen tablet, folder of giveaway. 

Volg de methode van jouw organisatie voor contactloos ondertekenen van een ingevulde lidmaatschaps- of donatieovereenkomst.Volg de methode van jouw organisatie voor contactloos autoriseren van een ingevulde lidmaatschaps- of donatieovereenkomst.

Pauzeer maximaal met zijn tweeën op 1,5 meter afstand, niet met meer mensen. 

Houd gedurende je shift ook van je collega 1,5 meter afstand. 

 

Geef mensen die iets willen vragen of een klacht hebben direct het nummer van de Covid Hotline voor goede doelen. Die vind je op je tablet. 

Wijs deze mensen ook op de www.geefgerust.nl website. Daar staat het Wervingsrooster, het nummer van de Hotline en kan een schriftelijke melding worden gedaan of vraag gesteld.

Bij vragen (over b.v. vergunningen) of bijzonderheden kun je ook zelf altijd contact opnemen met de Hotline.

De Hotline is van ma t/m za van 09:00-21:00 uur bereikbaar via 020-2157377.

 

 Richtlijnen voor kantoorgebruik en vervoer

 

 Bronaanpak

Als je met meerdere mensen op kantoor of bedrijfslocatie werkt, beperk dan de tijd die je gezamenlijk doorbrengt tot 20 minuten. Focus op de kernactiviteiten. 

Bij aankomst op kantoor handen wassen. Richtlijnen voor persoonlijke hygiëne naleven.

Zorg voor dagelijkse reiniging van je werkplek, projectmaterialen, tablets volgens de checklist. 

Zorg voor separate werklocaties middels schermen of tussenwanden of richt het kantoor in op basis van 1.5 meter afstand van elkaar. 

Een mondkapje dragen op de vestiging is verplicht.. 

 

 Technische en organisatorische maatregelen

Hang in centrale en gemeenschappelijke ruimtes de regels voor persoonlijke hygiëne op. 

Zorg voor zeep of ontsmettingsmiddelen en/of wegwerphandschoenen bij elke entree van het pand aanwezig zijn.  

Bepaal waar nodig het maximale aantal aanwezigen in een (vergader)ruimte, zodanig dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 

Geef bij voorkeur bij iedere ruimte aan door hoeveel personen deze maximaal kan worden gebruikt. 

Markeer zo nodig en waar mogelijk met vloertape de looplijnen en de eventuele knelpunten in het afstand houden. 

Instrueer de deelnemers aan de vergadering vooraf.

Ruimtes vaker (laten) schoonmaken. Zorg dat contactpunten zoals deurklinken meermaals per dag gereinigd worden.

 

 Richtlijnen voor vervoer

Ga zoveel mogelijk alleen naar het werk. Bij voorkeur lopend of met de fiets.

Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. 

Bij alle vervoer 1,5 meter afstand van elkaar houden. In het OV en in de auto met anderen draag je een mondkapje. 

Als er reisbeperkingen voor bepaalde regio’s of steden komen dan worden wervers die in de bubbel wonen alleen binnen de bubbel ingezet. 

 

 

 

 Zorg voor naleving 

 

 Toolkit

We adviseren de leden een vestigingstoolkit samen te stellen bestaand uit: 

·       Posters met hygiënemaatregelen voor elke toegangsdeur. 

·       Posters met handenwassen in de toiletten. 

·       Checklist voor de eerste werkdag om het kantoorpand ‘corona proof’ te maken. 

·       Checklists met coronaregels en gadgets uitreiken aan (wervings-)medewerkers.

·       Dagelijkse hygiënechecks voor en na shifts. 

·       Overzicht van de communicatielijn voor vragen of zorgen over coronamaatregelen (kan ook in het bureau-protocol zijn beschreven). 

 

 Communicatie

De brancheorganisaties raden aan dat het management een informatiecyclus initieert waarbij voor aanvang van de werkzaamheden in een vestiging alle medewerkers worden gebrieft over het protocol dat u heeft ingesteld. Aan de hand van checklists wordt er dagelijks gerapporteerd door de ‘coronaverantwoordelijke’ per vestiging. Bij aanpassing van de geldende regels van het RIVM laat u uw bedrijfsprotocol aanpassen. Aansluitend via dezelfde informatiecyclus iedereen opnieuw briefen over de aanpassingen. 

 

 Algemene maatregelen en voorschriften

De huidige maatregelen van de overheid betekenen onder meer dat alle vergunning plichtige bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten tot 1 juni zijn verboden. Daaronder vallen de direct dialogue wervingsactiviteiten niet. Wel worden alle groepsactiviteiten in onze branches zoals een captaindag, grote groepstraining, personeelsfeest, teamuitje tot in ieder geval 1 juni 2020 uitgesteld.

Er kan dus doorgewerkt worden. Werklocaties in de publieke ruimte zijn in de openlucht en daar is de kans op besmetting, als iedereen social distancing in acht neemt, minimaal. En voor andere locaties zoals kantoren biedt dit raamwerk houvast om een goed protocol voor uw bedrijf op te stellen en in acht te nemen.

Uiteraard moeten u en uw medewerkers zich aan de RIVM-richtlijnen houden, zowel bij het vervoer naar de werkplek als op de werkplek zelf. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij verantwoordelijkheid neemt voor de eigen veiligheid en gezondheid en voor die van anderen. 

 

 

 Colofon

Dit raamwerk is onder redactie van Van Luyken opgesteld. Dit bureau is nauw betrokken bij het crisiscommunicatieteam van de Veiligheidsregio Kennemerland. Van Luyken richt zich op communicatieadvies, crisiscommunicatie en public affairs. Naast advisering is het bureau gespecialiseerd in communicatietrainingen onder het label De Trainingsstudio en detachering van communicatieprofessionals. Het bureau is uitgeroepen tot het beste communicatieadviesbureau van Nederland in de categorieën klantgerichtheid en productleiderschap (bron: Management Team). Altijd open: dat is het handelsmerk. We treden elk communicatievraagstuk onbevooroordeeld tegemoet. We kijken ook over de landsgrenzen heen. Van Luyken maakt deel uit van PROI Worldwide